Menu

Náboženské a církevní řády v Čechách

21.7.2013 - Náboženské řády
Náboženské a církevní řády v Čechách

Křesťanství se v Čechách a na Moravě počalo šířit již od 5. a 6. století s příchodem franckých a byzantských misií mezi pohanské Slovany. Za počátek církevních řádů se dá považovat až období založení pražského biskupství v roce 973 na Pražském hradě u kostela sv. Jiří. Zde byl zřízena nejstarší řeholní instituce na našem území vůbec, a to klášter benediktinek. Mezi první členky tohoto řádu patřily řeholnice povolané z Říma, které po příchodu do Čech, započaly mezi sebe přijímat i příslušnice místních šlechtických rodů.

Klášter benediktinek působil osamoceně až do 40. let 12. století, kdy se k řeholní činnosti přidružily i kláštery řeholních kanovníků přemonstrátů a mnichů cisterciaků a od druhé poloviny 12. století i nově vznikající řády rytířské a křižovnické.