Menu

Hodnocení výsledků výuky dospělých

2.8.2020 - Vzdělávání dospělých

Projekt vzdělávací akce je analogií k učebním osnovám a plánům. Postup zpracování vzdělávacího projektu může být vyjádřen následovně: