Menu

Hodnocení výsledků výuky dospělých

Projekt vzdělávací akce je analogie k učebním osnovám a plánům. Z hlediska marketingu jde o popis produktu vzdělávání, z hlediska marketingu je to určitý nástroj řízení vzdělávacího procesu.

Postup zpracování vzdělávacího projektu: