Menu

Rodinná kronika

Narozdíl od rodokmenu rodinná kronika zachycuje celý příběh Vaší rodiny a Vašich předků. Popisuje události, kterých byli svědky, prostředí ve kterém žili a problémy, se kterými se potýkali.

Rodinná kronika pomáhá často pochopit, jaké kroky vedly předky k životu, který vedli, a které události a rozhodnutí mohou mít vliv i na Váš život a Vaši rodinu v současnosti.

Při tvorbě rodinné kroniky se vychází z rodokmenu a zahrnují se další informační zdroje (gruntovní knihy, soupisy poddaných, sčítaní lidu, policejní záznamy, noviny apod.), které dokreslí konkrétní detaily života Vaších předků. Rodinná kronika obsahuje mnoho barevných a černobílých fotografií, map a přehledů.

V případě zájmu o zpracování rodinné kroniky obdržíte vytištěnou a svázanou rodinnou kroniku v kvalitní pevné vazbě.