Menu

Časté dotazy

Co všechno lze z matriky zjistit?

Základní informace v matričním záznamu se týkají především data a místa narození, svatby a úmrtí. V některých případech lze také zjistit, kde Vaši předci bydleli, čím se živili a na co zemřeli.

Jak hluboko do minulosti lze dojít?

Matriky byly zavedeny na počátku 17. století, ale v některých případech lze dohledat informace v jiných historických soupisech a knihách. V případě šlechtických rodů se daří nalézt informace až ve 12. století.

Jak dlouho bude sestavení rodokmenu trvat?

Doba se mění dle náročnosti hledání. V případě, kdy předci neopustili určitou oblast a matriky se zachovaly, může hledání trvat 1-3 měsíce. Jsou ale i rodiny, jejichž předci kočovali s cirkusem. Hledání se pak může protáhnout i na jeden rok.

Co je konečným výstupem při objednání rodokmenu?

Rodokmen ve fyzické podobě (vytištěný, případně zarámovaný rodový strom) i elektronicky (jpeg, pdf). Všechna rodinná data Vám budou předány v elektronické podobě v univerzálním formátu (GEDCOM) vhodném pro většinu genealogických programů, takže můžete později v pátrání pokračovat na vlastní pěst.