Menu

Vzdělávání dospělých

Hodnocení výsledků výuky dospělých
Projekt vzdělávací akce je analogií k učebním osnovám a plánům. Postup zpracování vzdělávacího projektu může být vyjádřen následovně: Formulace myšlenek, [...]