Menu

Nejnovější příspěvky

Hodnocení výsledků výuky dospělých
Projekt vzdělávací akce je analogií k učebním osnovám a plánům. Postup zpracování vzdělávacího projektu může být vyjádřen následovně: Formulace myšlenek, [...]
Výkladový slovník
Biret – pokrývka hlavy čtverhranné formy, se třemi nebo čtyřmi diagonálními žebry Cingulum – pás nebo šňůra sloužící k převázání hábitu Hábit [...]
Náboženské a církevní řády v Čechách
Křesťanství se v Čechách a na Moravě počalo šířit již od 5. a 6. století s příchodem franckých a byzantských misií mezi pohanské Slovany. Za počátek [...]